Post traumatisch stress stoornis.

Bij een post traumatische stress stoornis gaat men een angst ontwikkelen vanuit een traumatiserende gebeurtenis die hem of haar is overkomen.

Deze angst uit zich meestal op één van volgende drie manieren.

Er is de angst die leidt tot vermijding, de angst die leidt tot verhoogde waakzaamheid en de angst die voortkomt uit herbeleving.

Doordat men bij een post traumatische stress stoornis uitgaat van het feit dat er niets meer aan gedaan kan worden, de oorzaak ligt in het verleden, is de stoornis moeilijk te behandelen.

Veel patiënten gaan ervan uit dat dit iets is waarmee zij moeten leren leven.

Angst en vermijding.

Wanneer iemand een post traumatische stress stoornis heeft die zich uit in vermijding, zal deze persoon werkelijk alles doen om alles wat met het onderwerp van de stoornis te maken heeft te vermijden.

Men kan hier heel ver in gaan. Elke conversatie, gedachte, handeling of interactie die ergens gerelateerd is aan het onderwerp wordt vakkundig uit de weg gegaan.

Afhankelijk van de oorzaak van de stoornis is de impact op het leven van de patiënt groter of kleiner

Angst en herbeleving.

Wanneer men klachten van herbeleving heeft bij een post traumatische stress stoornis kan zich dat op verschillende manieren uiten.

Zo zal men zich de gebeurtenis steeds weer voor de geest halen of erover dromen, maar het kan ook gevoelsmatiger zijn.

Sommige mensen gaan de gebeurtenis koppelen aan een handeling of gevoel dat ze vandaag meemaken.

Wanneer iemand bijvoorbeeld een zwaar auto-ongeval heeft overleefd dat in de regen plaatsvond, zal hij nu bij elke regenbui datzelfde gevoel ervaren als tijdens of vlak na het ongeval.

Angst en verhoogde waakzaamheid.

Een derde mogelijke reactie is het ontwikkelen van een verhoogde en vaak zelfs te hoge waakzaamheid.

Dit kan een heel dominante plaats gaan innemen in het leven van de patiënt. In het voorbeeld van het auto-ongeval zal de patiënt niet enkel extreem waakzaam zijn wat zichzelf betreft in iedere context waar een auto aan te pas komt, maar ook bij zijn omgeving.

Mensen met een post traumatische stress stoornis kunnen hierdoor veel harder reageren dan aanvaardbaar is binnen bepaalde situaties.